Burcht Sterrenberg

Bezichtiging

1 maart - 1 oktober
dagelijks

Tel.: (06773) 323

Restaurant met
panoramisch terras

De burchten Sterrenberg en Liebenstein worden in de volksmond de vijandelijke broers genoemd. Vermoedelijk geïnspireerd door de twisten tussen de verschillende eigenaars van de burchten, werd de sage rond de vijandelijke broers voor het eerst verteld in 1587.

In feite diende de in de 13e eeuw gebouwde en dus jongere burcht Liebenstein als voorburcht van de burcht Sterrenberg. De beide schildmuren dienden als betere verdediging van de burcht Sterrenberg - of ze tegen de burcht Liebenstein waren bedoeld is historisch niet bewezen. Men neemt niettemin als feit aan, dat er tussen de burchten nooit een gewapend conflict is geweest.

Van 1970 tot 1977 werden instandhoudingswerken uitgevoerd en werden gedeelten heropgebouwd (in 1970 het vrouwenhuis, in 1972 het gotisch aandoend restaurantgebouw). De burchttoren kreeg terug tinnen en werd wit bepleisterd, net zoals het in de middeleeuwen was geweest. Talrijke gaten van balken en schoorstenen in de buitenste en binnenste schildmuur bewijzen dat hier nog andere woongebouwen stonden. Met de muur voor het restaurant, die tijdens de werken vensteropeningen kreeg, is dit niet het geval.

Nu is de burcht eigendom van "Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz" en te bezoeken. Zij herbergt een restaurant met panoramisch terras.

Bron: Wikipedia

Vertaler: dank aan Freddy Storm - een vlotte Vlaming

 

 

Source: Foto Loreleyfelsen Felix König
© 2006 - 2014 go_on Software GmbH
Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch Chinesisch Niederländisch Polnisch Türkisch Japanisch