Baken - signaal voor de scheepvaart

Nu nog is de passage aan de Loreley (Lorelei) zeer gevaarlijk voor de sheepvaart.

Door de sterk buigende en smalle bochten vereist de passage aan de Loreley (Lorelei) een goede kennis van de lokale situatie en de stroming, alsmede een grote ervaring met nautiek.

Wegens de zeer smalle bochten en het ontoereikend zicht langs het ganse traject tussen Oberwesel en St. Goarshausen is er altijd een rechtstreekse kortegolf radioverbinding van schip tot schip.

Om de scheepvaart in deze vernauwingen te regelen werd een baken (Duits: "Wahrschau", afgeleid van het Nederlandse "waarschuwen") voorzien.

Welk signaal voor welk schip wordt gegeven, kunt u zelf eens uitproberen voordat we overgaan tot de gedetailleerde uitleg over de lichtbakens in de vallei van de Loreley (Lorelei).

Lengte:
62m - 150m


Samengesteld vaartuig?

Het schip moet een lengte hebben tussen 62 en 150 m.
Geen schip dat stroomafwaarts vaart.De lichtbakens op de berghellingen van de Rijn

Baken

Situatie

Wegens de diep ingesneden vallei van de Rijn en het ontoereikend zicht langs het traject tussen Oberwesel en St. Goar is er over een afstand van 5 km altijd een rechtstreekse kortegolf radioverbinding van schip tot schip (kanaal 10). Naargelang van de aard der betrokken vaartuigen moet een ontmoeting in de bochten vermeden worden. Wegens de stroming kan de scheepvaart stroomopwaarts in dat geval niets anders dan wachten. Ze moet echter weten of er schepen stroomafwaarts komen, en welke.

Regeling

De stroomopwaarts varende schepen worden aan de signaalplaatsen C, D en E verwittigd van de nadering van stroomafwaarts varende schepen, behalve als het om kleine vaartuigen gaat. Elk van deze signaalplaatsen toont aan de stroomopwaarts varende schepen haar tekens op boven elkaar staande velden, die overeenstemmen met de verschillende deeltrajecten. De combinatie van witte lichtstrepen toont de aard van het schip of het samengesteld vaartuig (zie legende bij de schets). De bakens zijn het ganse jaar door 24 uur per dag in bedrijf.

Observering

De lichtsignalen worden bediend vanuit de districtscentrale in Oberwesel. De operator observeert het ganse traject op monitors. Dat is mogelijk via 4 radarstations aan land, die hun beelden naar de districtscentrale doorsturen. De operator is bereikbaar op het kortegolfkanaal 18.

Kortegolf radiozendinstallatie

Om het radioverkeer op het kortegolfkanaal 10 ook in het bochtenrijke traject met bakens mogelijk te maken, zijn er in Oberwesel en St. Goar aan land radiozenders geïnstalleerd die via een kabel met elkaar zijn verbonden. Daar worden de gesprekken opgenomen die aan het ene einde van het traject door schepen zijn uitgezonden, via de kabel naar het andere einde gestuurd en daar terug uitgezonden. Een diepe toon met een duur van 1 seconde geeft aan dat de radiozendinstallatie goed functioneert.

Bron: dank aan het "Wasser und Schiffahrtamt Bingen".

Vertaler: dank aan Freddy Storm - een vlotte Vlaming

De lichtbakens op de berghellingen van de Rijn
door Petra Schneider WSA Bingen
PDF-document - enkel in het Duits


 

Source: Foto Loreleyfelsen Felix König
© 2006 - 2014 go_on Software GmbH
Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch Chinesisch Niederländisch Polnisch Türkisch Japanisch