Burcht Katz

Bezichtiging

geen

Hotel

Graaf Wilhelm II von Katzenelnbogen bouwde burcht Katz in de tweede helft van de 14e eeuw. Burcht Katz diende in die tijd als verdedigingswerk en militair steunpunt ter versterking van de burcht Rheinfels. Samen vormden deze twee burchten een versterkt bolwerk met een afsluitboom voor het heffen van tol op de Rijn. Het ruime blikveld tot aan de bocht in de Rijn aan de Loreleyrots was ook voor het beveiligen van de zalmvangst van groot belang. Door de bewust gekozen ligging op de bergkam gold burcht Katz als onneembaar vanuit de vallei. Pas na het invoeren van vuurwapens moesten de verdedigingscomplexen van burcht Katz aanzienlijk worden versterkt. Daarbij werd ze ook uitgebouwd als bolwerk tegen de burcht Maus van de keurvorsten van Trier. De burchttoren werd verhoogd tot ca. 60 meter, zodat men oogcontact had met de ca. 3 km verderop gelegen burcht Reichenberg. In 1479 stierf het geslacht der graven von Katzenelnbogen uit. Tijdens de lange jaren van erfenisbetwistingen werden de burchten Katz en Rheinfels meermaals belegerd, vernield, heropgebouwd en uitgebreid. Ofschoon nog in 1800 herstellingswerkzaamheden waren uitgevoerd, liet Napoleon in 1806 de burcht Katz opblazen.

In 1896 werd burcht Katz aangekocht door het toenmalige districtshoofd Berg, die ze terug uitbouwde in haar oude toestand en ze als woning gebruikte.

Van 1946 tot 1951 herbergde de burcht het plaatselijke gymnasium "Institut Hofmann" met internaat.

Sinds 1989 is de burcht Japans privébezit en herbergt ze het hotel Burcht Katz.

Vertaler: dank aan Freddy Storm - een vlotte Vlaming

 

 

Source: Foto Loreleyfelsen Felix König
© 2006 - 2014 go_on Software GmbH
Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch Chinesisch Niederländisch Polnisch Türkisch Japanisch